สรุปผลประเมิน กรมสรรพากร เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 413,997.75528,783.81-27.7 %0.013,080.662,543.3380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89295.5495.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 218,363.2815,060.0018.0 %5.04,825.61527.0089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 336,589.454,197.9088.5 %5.06,694.73620.0490.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,189.534,659.6064.7 %5.02,957.05174.5494.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1019,731.2515,377.0022.1 %5.04,769.77340.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1121,866.7514,754.4032.5 %5.03,092.38450.0085.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1215,530.4012,207.6021.4 %5.03,081.37148.0095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1331,844.5325,507.6019.9 %5.03,380.50161.5095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1419,566.6013,795.9029.5 %5.03,676.98265.6992.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 15,759.767,970.6049.4 %5.04,217.70264.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1611,867.658,867.0025.3 %5.02,691.71338.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1712,096.791,178.8090.3 %5.03,022.16114.0096.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1822,814.5218,000.0021.1 %5.03,121.33262.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1929,855.2739,088.60-30.9 %0.03,839.26526.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 224,102.4319,098.1020.8 %5.03,620.53178.6095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2016,636.318,470.0049.1 %5.02,870.39340.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2122,190.3934,100.00-53.7 %0.04,544.68608.0086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,700.66393.6493.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2325,654.3943,827.00-70.8 %0.03,767.51251.5593.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2424,049.3913,151.8145.3 %5.04,766.42297.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2528,205.0819,471.0031.0 %5.04,602.65445.9590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2615,788.358,267.0047.6 %5.04,318.89414.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,057.6218,107.0027.7 %5.03,854.24440.0088.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2831,199.4521,900.0029.8 %5.03,986.32337.5091.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2916,362.2414,025.0014.3 %5.02,634.2145.0698.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 325,451.5211,789.6053.7 %5.07,237.85189.0597.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3021,010.1418,681.0011.1 %5.03,576.67477.8586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 429,576.5317,193.7041.9 %5.04,215.14266.0093.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 524,118.1417,982.2025.4 %5.03,852.09190.0095.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 632,164.3128,879.7010.2 %5.03,632.22150.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 721,685.3217,405.0019.7 %5.04,378.00490.0088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 825,694.6615,805.0438.5 %5.04,130.82530.0087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 918,636.0616,000.0014.1 %5.04,233.94489.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 17,077.424,655.4434.2 %5.0425.7933.2592.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 27,981.926,458.2019.1 %5.0409.0942.7589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน7,714.402,923.2062.1 %5.0397.6887.9377.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,360.591,720.2067.9 %5.0387.482.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,206.574,467.0028.0 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6084.7278.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน6,908.60783.0088.7 %5.0416.29114.0072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,057.202,782.2054.1 %5.0426.2147.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,257.072,343.8055.4 %5.0362.7375.0579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย4,906.492,852.0041.9 %5.0406.0647.5088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่6,748.103,534.0047.6 %5.0465.40114.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,917.726,766.802.2 %1.0568.7552.2590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,578.943,602.2052.5 %5.0583.15114.0080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,182.914,129.2042.5 %5.0530.26146.5672.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,158.961,663.0073.0 %5.0488.3985.5082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค5,810.761,500.0074.2 %5.0410.3495.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,856.667,660.202.5 %1.0394.9838.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา6,102.021,254.0079.4 %5.0428.1376.0082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,511.933,142.0043.0 %5.0432.0676.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,733.025,005.0025.7 %5.0386.9258.6384.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 27,055.306,519.007.6 %3.5404.3348.3688.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 37,382.661,959.2073.5 %5.0463.0956.9787.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,350.556,300.0024.6 %5.0492.4076.0084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,593.34874.5081.0 %5.0514.722.8599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,765.003,418.0040.7 %5.0663.5567.2289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,388.911,499.0079.7 %5.0535.04114.0078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,706.622,631.0060.8 %5.0358.0476.1478.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0308.092.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0411.941.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง6,146.584,234.0031.1 %5.0281.4495.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0253.5372.1171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 25,852.132,879.2050.8 %5.0349.4850.2285.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,127.351,399.0072.7 %5.0378.2138.0090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี7,267.414,629.0036.3 %5.0471.2195.0079.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9734.2092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,026.002,369.0060.7 %5.0312.082.8599.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,426.43839.2081.0 %5.0330.88106.2067.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0465.1171.2584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง6,729.705,158.2023.4 %5.0368.53188.1049.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว5,768.251,423.0075.3 %5.0418.3581.2680.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,502.986,942.007.5 %3.5461.66114.0075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,881.364,044.0048.7 %5.0488.2671.0785.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,811.243,225.0044.5 %5.0344.4238.0089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,164.881,849.0064.2 %5.0366.1276.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร6,446.533,171.2050.8 %5.0487.8238.0092.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,349.722,380.0071.5 %5.0478.9495.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก5,614.962,774.0050.6 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0545.8439.9092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,344.992,628.0064.2 %5.0449.9276.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,159.896,820.2016.4 %5.0313.7238.0087.9 %5.0
รวม 1,391,590 1,200,808 13.71 % 170,571 17,029 90.02 %