สรุปผลประเมิน กรมชลประทาน (สามเสน) เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)288,336.03480,047.00-66.5 %0.017,429.864,137.0076.3 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด75,685.09299,000.00-295.1 %0.030,397.7921,327.8029.8 %5.0
รวม 364,021 779,047 -114.01 % 47,828 25,465 46.76 %