สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนพฤศจิกายน 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง345,380.31378,545.00-9.6 %0.010,760.683,653.5966.0 %5.0
รวม 345,380 378,545 -9.60 % 10,761 3,654 66.05 %