สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ191,753.30180,884.645.7 %2.56,614.72923.2086.0 %5.0
รวม 191,753 180,885 5.67 % 6,615 923 86.04 %