สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 135,534.47104,228.0023.1 %5.06,302.051,054.7283.3 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 21,369.2116,381.0023.3 %5.0521.73683.85-31.1 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 193,092.11161,472.0016.4 %5.0546.99367.3132.8 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 97,964.35113,182.00-15.5 %0.01,725.051,163.6332.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง166,588.068,778.0094.7 %5.02,207.95522.8476.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง110,762.9284,571.0023.6 %5.01,878.74727.3061.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม165,431.58311,855.00-88.5 %0.02,248.78415.7181.5 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร117,161.99109,173.006.8 %3.02,717.963,355.26-23.4 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี89,839.4171,410.0020.5 %5.01,170.69553.2952.7 %5.0
รวม 1,097,744 981,050 10.63 % 19,320 8,844 54.22 %