สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน234,533.5298,945.0057.8 %5.06,236.39617.5090.1 %5.0
รวม 234,534 98,945 57.81 % 6,236 618 90.10 %