สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา73,690.38144,028.00-95.5 %0.06,524.041,518.7776.7 %5.0
รวม 73,690 144,028 -95.45 % 6,524 1,519 76.72 %