สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 94,257.5381,000.0014.1 %5.05,839.30695.3588.1 %5.0
รวม 94,258 81,000 14.07 % 5,839 695 88.09 %