สรุปผลประเมิน กรมประมง เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง339,301.28351,455.00-3.6 %0.010,751.304,108.7461.8 %5.0
รวม 339,301 351,455 -3.58 % 10,751 4,109 61.78 %