สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า118,452.5628,942.5675.6 %5.05,085.78277.2794.5 %5.0
รวม 118,453 28,943 75.57 % 5,086 277 94.55 %