สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนธันวาคม 2563
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2,779,772.30119,826.0095.7 %5.06,896.124,634.8832.8 %5.0
รวม 2,779,772 119,826 95.69 % 6,896 4,635 32.79 %