สรุปผลประเมิน กรมทางหลวง เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง483,980.50390,005.0019.4 %5.016,254.2310,460.5035.6 %5.0
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)14,946.8013,334.0010.8 %5.04,310.471,425.0066.9 %5.0
รวม 498,927 403,339 19.16 % 20,565 11,886 42.20 %