สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์439,038.91232,851.0047.0 %5.06,477.14597.3590.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย266,160.94232,000.0012.8 %5.01,313.411,222.816.9 %3.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา6,268.042,033.0067.6 %5.018.6940.85-118.6 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย276,826.00214,000.0022.7 %5.01,652.91840.8249.1 %5.0
สำนักข่าว16,521.1043,000.00-160.3 %0.05,537.48621.8888.8 %5.0
รวม 1,004,815 723,884 27.96 % 15,000 3,324 77.84 %