สรุปผลประเมิน กรมอุตุนิยมวิทยา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,642.96513.0068.8 %5.049.0852.89-7.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,636.07546.0066.6 %5.082.9336.0956.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,642.96289.0082.4 %5.093.902.8597.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,799.92763.0072.7 %5.065.9570.19-6.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,795.12489.0072.8 %5.062.1248.5521.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,648.79388.0076.5 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,678.19953.0043.2 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)1,562.321.0099.9 %5.031.1822.5727.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,648.79574.0065.2 %5.032.741.0096.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,717.713,590.20-32.1 %0.052.8855.76-5.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด3,260.83357.0089.1 %5.068.060.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,549.9551.0096.7 %5.050.0969.94-39.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,887.98654.0065.4 %5.067.9744.8234.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,631.31531.0067.4 %5.034.6353.61-54.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,647.67789.4052.1 %5.038.4572.40-88.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,712.70472.0072.4 %5.051.5450.841.3 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,585.62274.0082.7 %5.043.2754.58-26.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,081.53747.0030.9 %5.049.452.8594.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,463.741.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,584.354,218.50-63.2 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,903.05663.0065.2 %5.053.0870.32-32.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,918.70524.0072.7 %5.055.7692.49-65.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,593.09417.0073.8 %5.069.2843.1137.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,671.52124.0092.6 %5.053.720.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,579.98561.0064.5 %5.053.8764.19-19.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.058.6417.8869.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,589.55205.0087.1 %5.046.1467.20-45.7 %0.0
รวม 47,434 18,695 60.59 % 1,395 1,074 23.00 %