สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน154,990.55130,037.0916.1 %5.06,874.234,557.1833.7 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,009.744,896.0055.5 %5.02,933.09194.7593.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)7,983.364,823.0039.6 %5.0811.19423.5947.8 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,752.692,721.801.1 %0.5987.34123.5087.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,920.773,945.0043.0 %5.01,524.47297.8880.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,793.62185.0093.4 %5.0681.6393.8286.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,354.62980.7058.3 %5.0516.17196.5461.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,374.56672.0071.7 %5.0456.8247.7689.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,447.55350.0085.7 %5.0362.46344.684.9 %2.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,716.381,545.0043.1 %5.0622.6266.1589.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,407.04722.0070.0 %5.0366.46112.1069.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,351.01744.0068.4 %5.0691.1471.3589.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,218.23373.0083.2 %5.01,042.52811.9322.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,148.95442.0079.4 %5.0615.71376.8538.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,393.04355.0085.2 %5.0699.56209.0170.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,496.95219.0091.2 %5.0591.63241.1859.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,227.46667.0070.1 %5.0707.05148.0479.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,483.89601.8075.8 %5.0751.67172.4577.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,080.04341.0083.6 %5.0738.45211.8571.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,135.97391.0081.7 %5.0692.32147.9578.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,375.72896.4062.3 %5.0861.98419.9951.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา2,977.72232.0092.2 %5.01,008.07290.7071.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,266.38229.0089.9 %5.0606.12272.2555.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,302.14288.6087.5 %5.0512.890.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,423.85963.0060.3 %5.0685.78128.6781.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,473.39784.0068.3 %5.0589.2057.0090.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,759.76907.2067.1 %5.0523.35188.3264.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี2,802.60516.0081.6 %5.0618.220.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,158.98228.0089.4 %5.0844.05101.9087.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก6,727.391,150.1582.9 %5.0416.90341.4318.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,656.42951.0064.2 %5.0453.9063.8185.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,345.66727.0069.0 %5.0596.45703.00-17.9 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,167.691,048.0051.7 %5.0757.88797.11-5.2 %0.0
รวม 255,724 163,932 35.90 % 31,141 12,215 60.78 %