สรุปผลประเมิน กรมการศาสนา เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 80,167.8029,200.0063.6 %5.05,038.88950.0081.1 %5.0
รวม 80,168 29,200 63.58 % 5,039 950 81.15 %