สรุปผลประเมิน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ293,165.22165,528.0043.5 %5.07,208.782,088.8171.0 %5.0
รวม 293,165 165,528 43.54 % 7,209 2,089 71.02 %