สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ297,973.50481,000.00-61.4 %0.012,524.121,466.0988.3 %5.0
รวม 297,974 481,000 -61.42 % 12,524 1,466 88.29 %