สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนกุมภาพันธ์ 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน114,229.1559,679.0047.8 %5.05,854.941,114.7781.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร1,931.335,995.00-210.4 %0.0911.33228.1475.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,061.402,040.00-92.2 %0.01,494.16340.8777.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,055.782,966.00-180.9 %0.03,001.60326.1289.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,086.162,451.00-125.7 %0.01,812.29347.0180.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,256.521,536.50-22.3 %0.02,011.79328.3183.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,058.022,871.50-171.4 %0.02,254.84426.5181.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี866.811,500.00-73.0 %0.01,721.62499.7171.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,162.752,107.00-81.2 %0.01,596.01372.6276.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,062.134,581.37-331.3 %0.01,841.01421.8077.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,085.091,511.70-39.3 %0.01,097.24358.5867.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,291.052,678.93-107.5 %0.02,443.93407.4183.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,278.84872.1031.8 %5.01,698.39258.2784.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,238.121,736.10-40.2 %0.02,525.10514.3579.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,378.061,621.00-17.6 %0.03,132.93541.8882.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,068.201,437.00-34.5 %0.01,530.13291.6580.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด724.001,181.10-63.1 %0.01,158.81117.6989.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,625.582,420.50-48.9 %0.02,772.23317.6088.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก974.981,088.00-11.6 %0.01,047.10408.7461.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,272.661,374.00-8.0 %0.01,048.23250.6976.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม870.621,995.50-129.2 %0.01,614.50185.3688.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,670.371,799.00-7.7 %0.03,108.27368.6088.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,014.941,038.00-2.3 %0.02,159.93282.3386.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,331.182,746.40-106.3 %0.02,153.65433.3079.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,541.952,860.00-85.5 %0.0674.14188.4572.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,053.141,677.00-59.2 %0.01,469.66413.6671.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,136.272,068.05-82.0 %0.02,325.60230.3390.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,047.931,401.00-33.7 %0.01,434.84307.2478.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์965.151,032.90-7.0 %0.02,204.02323.0085.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,003.182,237.60-123.1 %0.01,166.55256.3078.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์949.89700.0026.3 %5.01,734.86435.4574.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี792.081,039.07-31.2 %0.01,505.20353.9176.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,603.093,635.20-126.8 %0.0984.73534.1345.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,122.562,185.00-94.6 %0.01,290.44466.7363.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา895.002,059.20-130.1 %0.01,761.35347.6980.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา903.721,953.00-116.1 %0.01,979.27351.6082.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,185.012,769.00-133.7 %0.01,287.98333.7274.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,014.862,356.00-132.2 %0.01,479.70164.5188.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก695.712,213.01-218.1 %0.02,238.56399.9582.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,004.312,801.78-179.0 %0.01,718.04220.9987.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์911.071,660.20-82.2 %0.02,430.61266.1089.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่946.312,215.00-134.1 %0.01,761.88255.0285.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,244.473,192.00-156.5 %0.0543.45271.3950.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม969.261,247.00-28.7 %0.01,586.11218.5486.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร701.324,867.00-594.0 %0.01,434.40372.2374.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,033.611,156.30-11.9 %0.02,432.51262.4389.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,081.501,277.50-18.1 %0.01,416.35247.0382.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา877.221,197.40-36.5 %0.01,462.77234.6584.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,339.881,316.001.8 %0.52,093.24240.6088.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง761.422,218.90-191.4 %0.01,255.19504.2159.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,092.032,742.40-151.1 %0.01,300.53175.7586.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,131.881,841.50-62.7 %0.01,703.47319.8881.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี969.673,434.40-254.2 %0.01,707.97310.3981.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,259.302,123.00-68.6 %0.02,423.89415.2582.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,383.532,371.20-71.4 %0.01,494.94312.9579.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย945.311,286.00-36.0 %0.02,322.68275.5788.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ872.05553.6336.5 %5.02,035.29123.0094.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร803.601,558.50-93.9 %0.02,115.01208.8590.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,563.504,422.50-182.9 %0.01,904.66390.5779.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล2,929.984,373.40-49.3 %0.01,122.60459.7559.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,594.943,432.00-115.2 %0.0832.92267.2967.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม800.702,184.90-172.9 %0.0470.91141.1470.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร16,189.833,685.0077.2 %5.0886.59252.1771.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,032.021,922.10-86.2 %0.01,839.69294.8784.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,335.052,152.00-61.2 %0.01,316.84418.0068.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี900.112,218.20-146.4 %0.0645.81232.4364.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย848.251,527.00-80.0 %0.01,759.67376.5878.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,127.089.1099.2 %5.01,605.39436.7072.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,548.833,415.70-120.5 %0.02,475.10600.7975.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์983.90602.5038.8 %5.01,951.55278.5485.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,028.703,048.00-196.3 %0.01,208.48350.6171.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู508.622,088.00-310.5 %0.01,344.56266.2080.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,020.221,731.30-69.7 %0.0818.38389.5852.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ818.121,230.90-50.5 %0.01,230.93400.7867.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,531.623,308.58-116.0 %0.02,348.71373.4584.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์778.222,445.00-214.2 %0.01,983.95396.3480.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี722.371,386.18-91.9 %0.01,860.19391.1279.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,677.89911.7545.7 %5.02,726.10224.0191.8 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ2,962.874,295.94-45.0 %0.02,083.02296.0085.8 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,644.194,305.42-62.8 %0.02,749.49490.7082.2 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,278.0212,909.00-77.4 %0.01,455.25917.3437.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,263.755,559.00-145.6 %0.01,870.21292.0584.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,397.352,623.00-9.4 %0.02,458.90220.8791.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,228.044,048.004.3 %2.02,505.85308.2187.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,555.892,881.00-85.2 %0.01,229.48263.2178.6 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,446.757,831.00-76.1 %0.0726.40352.5151.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,258.496,427.56-97.3 %0.01,219.66399.9467.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส2,968.584,099.72-38.1 %0.01,514.06395.2773.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่2,647.759,922.81-274.8 %0.03,177.68473.4185.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,713.2411,616.00-103.3 %0.01,952.85569.8570.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,252.7511,597.00-25.3 %0.0824.39643.7221.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,004.924,369.00-45.4 %0.03,119.43231.1892.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,363.709,379.14-47.4 %0.02,280.49365.9284.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,200.537,729.56-84.0 %0.01,292.74700.5045.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,168.534,379.76-38.2 %0.01,523.31568.1062.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,630.8910,448.16-36.9 %0.02,465.16417.0083.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,127.527,290.00-19.0 %0.0979.6199.4689.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์7,114.947,397.59-4.0 %0.03,337.20603.8481.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,575.2312,562.79-18.8 %0.02,128.97375.4682.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,534.838,699.21-33.1 %0.01,099.82981.5710.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,983.3524,054.00-100.7 %0.01,115.9741.0696.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี9,569.116,561.4031.4 %5.01,706.72668.8060.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี9,266.7311,750.85-26.8 %0.02,583.35669.5974.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต12,441.6929,242.67-135.0 %0.01,472.33285.8080.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด14,339.9514,864.00-3.7 %0.01,075.59143.1086.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท12,959.7132,020.00-147.1 %0.01,029.47331.7767.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,564.811,503,302.00-19,772.3 %0.01,309.90558.0857.4 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,671.579,799.34-486.2 %0.0583.51346.4740.6 %5.0
รวม 401,907 2,016,532 -401.74 % 189,969 39,435 79.24 %