สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค105,350.0735,258.9466.5 %5.04,876.29785.4683.9 %5.0
รวม 105,350 35,259 66.53 % 4,876 785 83.89 %