สรุปผลประเมิน กรมป่าไม้ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 256,607.77192,087.0025.1 %5.010,732.548,249.5923.1 %5.0
รวม 256,608 192,087 25.14 % 10,733 8,250 23.13 %