สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ165,327.8882,000.0050.4 %5.07,827.86622.5092.0 %5.0
รวม 165,328 82,000 50.40 % 7,828 623 92.05 %