สรุปผลประเมิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย189,322.02149,000.0021.3 %5.06,508.412,086.1767.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี13,290.567,814.0041.2 %5.02,092.013,144.88-50.3 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย12,077.868,070.0033.2 %5.01,912.882,162.68-13.1 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท15,816.4612,953.9918.1 %5.02,073.07503.5075.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,715.8811,668.000.4 %0.51,037.29434.1558.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต14,145.318,277.6041.5 %5.01,740.66541.5068.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี14,392.2310,666.8725.9 %5.01,848.41938.4549.2 %5.0
รวม 270,760 208,450 23.01 % 17,213 9,811 43.00 %