สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 162,186.92150,111.007.4 %3.56,480.271,622.8275.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 23,934.6119,518.0018.5 %5.0543.21600.60-10.6 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 209,614.59192,965.007.9 %3.5507.59559.05-10.1 %0.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 109,615.38114,515.00-4.5 %0.01,747.701,484.8615.0 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง174,779.818,070.0095.4 %5.02,171.01827.4061.9 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง123,568.5283,124.0032.7 %5.01,933.99524.6772.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม189,470.98317,423.00-67.5 %0.02,310.78576.2575.1 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร128,049.42106,472.0016.9 %5.02,719.913,651.23-34.2 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี91,923.0876,733.0016.5 %5.01,112.70589.5347.0 %5.0
รวม 1,213,143 1,068,931 11.89 % 19,527 10,436 46.55 %