สรุปผลประเมิน สำนักงานกิจการยุติธรรม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 111,446.0033,193.7870.2 %5.04,885.67490.4190.0 %5.0
รวม 111,446 33,194 70.22 % 4,886 490 89.96 %