สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม246,355.5950,000.0079.7 %5.016,607.541,148.9593.1 %5.0
รวม 246,356 50,000 79.70 % 16,608 1,149 93.08 %