สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ219,893.83358,253.00-62.9 %0.06,570.941,402.9978.6 %5.0
รวม 219,894 358,253 -62.92 % 6,571 1,403 78.65 %