สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 288,296.19254,000.0011.9 %5.06,927.381,607.5776.8 %5.0
รวม 288,296 254,000 11.90 % 6,927 1,608 76.79 %