สรุปผลประเมิน กรมสรรพสามิต เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต223,398.41437,000.00-95.6 %0.08,343.766,561.0421.4 %5.0
รวม 223,398 437,000 -95.61 % 8,344 6,561 21.37 %