สรุปผลประเมิน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เดือนมีนาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน142,048.5982,963.0041.6 %5.05,854.94863.3385.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,266.707,603.00-235.4 %0.0914.32359.0160.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,111.272,910.00-161.9 %0.01,494.59427.0271.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,277.693,883.00-203.9 %0.03,003.31619.1079.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,188.843,837.00-222.8 %0.01,811.44635.0864.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,442.792,845.29-97.2 %0.02,012.22575.9771.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,191.844,025.00-237.7 %0.02,254.84506.3577.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี880.291,652.00-87.7 %0.01,721.19665.6561.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,229.152,713.00-120.7 %0.01,595.59511.4567.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,334.475,548.41-315.8 %0.01,843.99548.1570.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,198.052,448.90-104.4 %0.01,096.81490.7755.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,585.924,068.57-156.5 %0.02,445.64546.9077.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,274.831,157.109.2 %4.51,697.53362.8878.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,420.522,036.70-43.4 %0.02,525.10755.3470.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,335.682,498.50-87.1 %0.03,129.95589.0981.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,133.771,725.00-52.1 %0.01,530.56464.5569.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด699.561,506.00-115.3 %0.01,157.9678.5193.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก2,127.413,235.50-52.1 %0.02,775.22532.1080.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก1,025.341,539.00-50.1 %0.01,046.67359.8465.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,357.501,937.00-42.7 %0.01,048.23380.8063.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม1,068.842,567.00-140.2 %0.01,613.56229.7485.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,926.373,287.00-70.6 %0.03,108.27781.8574.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,056.911,561.00-47.7 %0.02,159.93415.9880.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,717.693,745.60-118.1 %0.02,156.21642.2770.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,790.663,776.00-110.9 %0.0676.28211.2468.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,186.662,103.00-77.2 %0.01,470.94545.5962.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,236.062,706.57-119.0 %0.02,324.32499.1478.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,173.931,969.00-67.7 %0.01,434.42398.1572.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,155.361,625.70-40.7 %0.02,204.45389.5082.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,118.172,969.60-165.6 %0.01,169.20544.2953.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,083.02948.0012.5 %5.01,735.72560.9667.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี826.821,406.40-70.1 %0.01,504.77708.8852.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,272.993,588.10-181.9 %0.0979.19661.4432.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,064.472,875.00-170.1 %0.01,288.30577.5855.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา995.182,888.40-190.2 %0.01,760.49197.4288.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา957.172,052.00-114.4 %0.01,979.70609.5169.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,223.513,657.99-199.0 %0.01,287.98435.5766.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร1,033.582,825.00-173.3 %0.01,477.99311.9778.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,036.332,855.50-175.5 %0.02,247.36558.6075.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,164.483,830.68-229.0 %0.01,719.32327.7280.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์1,081.502,177.40-101.3 %0.02,431.04322.3586.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,169.252,989.59-155.7 %0.01,762.31250.8985.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,441.243,672.00-154.8 %0.0545.58315.2542.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม982.461,837.00-87.0 %0.01,584.41472.2270.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร822.925,965.00-624.9 %0.01,434.40456.1068.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,338.981,791.76-33.8 %0.02,434.21374.0084.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,187.971,147.503.4 %1.51,415.50290.3279.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา943.332,634.40-179.3 %0.01,463.20222.3984.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,570.381,965.00-25.1 %0.02,095.46400.4280.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง856.962,443.10-185.1 %0.01,256.04600.0552.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,041.713,342.40-220.9 %0.01,300.62395.2069.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,269.482,429.00-91.3 %0.01,704.33495.7070.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี986.183,832.00-288.6 %0.01,708.91586.9465.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,474.902,623.00-77.8 %0.02,423.89517.2378.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,582.763,405.60-115.2 %0.01,494.94282.9581.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย977.451,710.00-74.9 %0.02,320.97328.5385.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,042.471,967.00-88.7 %0.02,035.72245.5587.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร983.132,259.50-129.8 %0.02,115.86355.7983.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,987.164,900.50-146.6 %0.01,909.78779.7059.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล969.264,851.30-400.5 %0.01,094.87578.2547.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,600.234,171.00-160.7 %0.0828.05345.8958.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม823.012,463.30-199.3 %0.0470.48315.4033.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร9,594.375,043.0047.4 %5.0781.21314.1959.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,120.802,717.29-142.4 %0.01,839.69457.2675.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,358.452,706.00-99.2 %0.01,315.56522.5060.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,049.562,524.50-140.5 %0.0646.67307.0052.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย842.712,494.00-195.9 %0.01,757.96329.7581.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,298.2510.4099.2 %5.01,606.24627.9560.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,564.324,129.20-164.0 %0.02,474.25773.2368.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,301.551,138.5012.5 %5.01,953.69508.0174.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,308.793,920.00-199.5 %0.01,210.18452.1362.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู784.843,148.00-301.1 %0.01,352.93402.3370.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,115.982,214.00-98.4 %0.0818.38486.3340.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ980.002,061.30-110.3 %0.01,231.36574.4353.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,772.484,321.07-143.8 %0.02,348.71542.4976.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์870.753,491.49-301.0 %0.01,983.52591.9770.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี882.386,030.08-583.4 %0.01,862.84259.3686.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,652.201,394.4015.6 %5.02,722.26412.6684.8 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,367.176,049.92-79.7 %0.02,082.16481.2576.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,923.096,116.94-109.3 %0.02,746.84937.9865.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง7,930.166,492.5018.1 %5.01,460.541,310.2910.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,367.747,283.00-207.6 %0.01,870.21595.0068.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,807.7911,053.00-293.7 %0.02,458.90556.8677.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,464.784,972.00-11.4 %0.02,506.27277.6988.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,789.583,954.00-120.9 %0.01,229.48343.7972.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,535.437,834.00-72.7 %0.0724.26380.0947.5 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,442.077,904.40-129.6 %0.01,219.66560.3954.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,090.425,225.43-69.1 %0.01,514.06630.3458.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่3,104.7511,663.42-275.7 %0.03,179.39443.8586.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,432.7813,532.00-149.1 %0.01,945.60841.3756.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด9,774.0311,196.00-14.5 %0.0824.39878.68-6.6 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,465.456,464.00-86.5 %0.03,119.43500.4784.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,626.869,292.48-40.2 %0.02,280.49620.1072.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,831.4410,441.23-116.1 %0.01,292.74928.5028.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,298.595,197.20-57.6 %0.01,523.31626.0558.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,596.0614,964.84-74.1 %0.02,465.16606.0075.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ6,472.738,617.00-33.1 %0.0979.61213.6578.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,005.3310,579.72-32.2 %0.03,339.00693.0279.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,871.0014,711.41-35.3 %0.02,127.69584.9072.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,724.489,697.42-44.2 %0.01,097.17774.1629.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี13,241.0728,336.00-114.0 %0.01,123.65269.1076.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี10,451.368,343.4020.2 %5.01,706.72456.0073.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี414,964.5914,780.8696.4 %5.021,715.25872.0096.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต13,045.5339,462.41-202.5 %0.01,471.05647.7556.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,018.3718,883.00-25.7 %0.01,073.88317.3870.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท13,689.8335,617.00-160.2 %0.01,029.47390.7062.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช8,120.4717,639.82-117.2 %0.01,311.60193.7785.2 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,813.7612,918.09-612.2 %0.0583.51605.06-3.7 %0.0
รวม 849,115 674,513 20.56 % 208,996 53,908 74.21 %