สรุปผลประเมิน กรมควบคุมมลพิษ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ202,888.05151,834.6625.2 %5.07,283.821,200.9583.5 %5.0
รวม 202,888 151,835 25.16 % 7,284 1,201 83.51 %