สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม151,323.0568,360.1854.8 %5.05,926.85536.9990.9 %5.0
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี73,410.0346,640.2036.5 %5.01,769.60593.3866.5 %5.0
รวม 224,733 115,000 48.83 % 7,696 1,130 85.31 %