สรุปผลประเมิน กรมการค้าต่างประเทศ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศไม่ครบ176,643.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ558.66ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %