สรุปผลประเมิน กรมการค้าภายใน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน149,007.16146,603.771.6 %0.56,874.233,210.3553.3 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,337.785,100.0055.0 %5.02,933.09218.9792.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,976.345,731.9936.1 %5.0814.94161.3380.2 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )2,749.333,382.80-23.0 %0.0987.34122.5587.6 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,987.544,999.0028.5 %5.01,516.98172.1288.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,826.25659.0076.7 %5.0681.63248.4563.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,524.24799.3668.3 %5.0516.17156.7369.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,541.66600.0076.4 %5.0456.8247.5589.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,619.79435.0083.4 %5.0362.46563.07-55.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี3,288.552,619.0020.4 %5.0660.6565.8490.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,329.20741.0068.2 %5.0366.4657.9584.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี2,516.45703.0072.1 %5.0691.14123.2682.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,567.32562.0078.1 %5.01,086.91630.8942.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,407.90587.0075.6 %5.0615.71247.6559.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,430.45213.1491.2 %5.0699.56170.0575.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,964.30683.4776.9 %5.0591.63758.91-28.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,369.61760.0067.9 %5.0707.05185.2773.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,810.11959.7065.8 %5.0751.67133.9482.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,352.28515.0078.1 %5.0738.45167.2077.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,373.08631.0073.4 %5.0692.3240.0594.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,590.011,132.8056.3 %5.0861.98341.7260.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,161.97366.0088.4 %5.01,008.07337.2666.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,514.82438.5082.6 %5.0606.12313.3248.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,238.62356.1084.1 %5.0531.911,163.75-118.8 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,436.09715.0070.6 %5.0685.78119.7082.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,322.97732.0068.5 %5.0570.19111.1580.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,860.91994.5065.2 %5.0523.35142.0072.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี2,798.34616.0078.0 %5.0618.220.9599.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,369.87495.0079.1 %5.0844.0559.8192.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,500.141,333.1182.2 %5.0416.90109.9373.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,394.08906.0062.2 %5.0453.9059.5586.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,424.88906.0062.6 %5.0596.45337.2543.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,090.06152.1092.7 %5.0776.89491.8536.7 %5.0
รวม 255,682 186,428 27.09 % 31,239 11,070 64.56 %