สรุปผลประเมิน กรมคุมประพฤติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 782,443.0042,361.0094.6 %5.06,692.88988.8485.2 %5.0
รวม 782,443 42,361 94.59 % 6,693 989 85.23 %