สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน250,859.06251,363.63-0.2 %0.07,937.301,578.4180.1 %5.0
รวม 250,859 251,364 -0.20 % 7,937 1,578 80.11 %