สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ194,204.52287,069.00-47.8 %0.06,561.56622.9490.5 %5.0
รวม 194,205 287,069 -47.82 % 6,562 623 90.51 %