สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์916,291.751,042,000.00-13.7 %0.08,446.581,378.5383.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย33,499.2822,990.3231.4 %5.012,652.11200.4598.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต24,871.3313,396.7846.1 %5.01,055.55186.3182.3 %5.0
รวม 974,662 1,078,387 -10.64 % 22,154 1,765 92.03 %