สรุปผลประเมิน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 232,481.45193,026.1617.0 %5.06,921.131,293.9881.3 %5.0
รวม 232,481 193,026 16.97 % 6,921 1,294 81.30 %