สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม169,249.6359,254.0065.0 %5.05,901.84488.1791.7 %5.0
รวม 169,250 59,254 64.99 % 5,902 488 91.73 %