สรุปผลประเมิน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ181,854.38106,315.0041.5 %5.05,936.23652.4589.0 %5.0
รวม 181,854 106,315 41.54 % 5,936 652 89.01 %