สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เดือนเมษายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ312,082.81454,000.00-45.5 %0.012,520.991,178.7590.6 %5.0
รวม 312,083 454,000 -45.47 % 12,521 1,179 90.59 %