สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์171,608.8099,954.0641.8 %5.05,013.86444.6191.1 %5.0
รวม 171,609 99,954 41.75 % 5,014 445 91.13 %