สรุปผลประเมิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า216,274.38202,217.136.5 %3.06,805.44395.8694.2 %5.0
รวม 216,274 202,217 6.50 % 6,805 396 94.18 %