สรุปผลประเมิน กรมบังคับคดี เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 276,114.53139,000.0049.7 %5.08,018.591,572.9980.4 %5.0
รวม 276,115 139,000 49.66 % 8,019 1,573 80.38 %