สรุปผลประเมิน กรมราชทัณฑ์ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 160,982.09125,679.0021.9 %5.06,492.78488.7292.5 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 26,898.1421,550.0019.9 %5.0563.314,039.81-617.2 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 257,924.06201,111.0022.0 %5.0591.08247.6058.1 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 111,546.98144,088.00-29.2 %0.01,757.851,446.2817.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง149,946.069,040.0094.0 %5.02,170.49746.1165.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง108,466.3797,013.0010.6 %5.01,795.93373.6279.2 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม200,548.05303,787.00-51.5 %0.02,369.73448.0081.1 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร130,460.35138,648.00-6.3 %0.02,718.712,866.82-5.4 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี94,950.2384,564.0010.9 %5.01,079.21371.7665.6 %5.0
รวม 1,241,722 1,125,480 9.36 % 19,539 11,029 43.56 %