สรุปผลประเมิน กรมการจัดหางาน เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน254,843.83258,298.73-1.4 %0.07,952.931,339.8783.2 %5.0
รวม 254,844 258,299 -1.36 % 7,953 1,340 83.15 %