สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม355,362.47184,000.0048.2 %5.06,111.321,176.6280.7 %5.0
รวม 355,362 184,000 48.22 % 6,111 1,177 80.75 %