สรุปผลประเมิน กรมศิลปากร เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 103,400.26123,999.00-19.9 %0.05,029.50709.5085.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,794.581,667.8084.5 %5.0477.4090.4781.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,106.82168.0096.7 %5.087.570.9598.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก11,006.3413,293.00-20.8 %0.0435.12135.0069.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร10,578.816,148.0141.9 %5.0965.3816.2298.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น17,019.346,208.8863.5 %5.0453.1816.3396.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม14,804.981,622.7289.0 %5.0446.8825.8194.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา19,719.177,419.5662.4 %5.0656.22116.5082.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,786.611,760.9280.0 %5.0294.140.9599.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,604.343,072.0068.0 %5.0569.290.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,857.1311,265.0018.7 %5.02,154.5942.3898.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,066.941,179.0085.4 %5.01,172.6134.6297.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,918.875,172.8662.8 %5.0462.1733.9192.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช11,291.044,128.0063.4 %5.0853.200.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน15,764.961,738.6289.0 %5.0977.440.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,543.514,080.0052.2 %5.01,252.61136.5089.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง20,379.0711,707.0042.6 %5.01,354.82159.2088.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,960.173,005.0069.8 %5.0268.8463.1076.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร43,708.1680,202.00-83.5 %0.01,524.13123.5091.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี32,094.638,926.5072.2 %5.0965.37187.2880.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์9,381.731,921.0079.5 %5.0272.4367.2175.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,042.101.00100.0 %5.0718.620.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,237.512,348.0074.6 %5.0561.410.9599.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,945.573,160.2781.4 %5.0647.01194.7569.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,159.83484.0092.1 %5.092.7149.0247.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,568.916,372.0044.9 %5.01,974.6723.8998.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,150.702,943.0073.6 %5.0391.3758.5085.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง16,847.479,824.0041.7 %5.02,945.4116.1799.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี10,919.371,546.0085.8 %5.0282.549.0096.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,212.292,000.4983.6 %5.0393.2453.9586.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล6,312.321,855.2870.6 %5.0118.080.9599.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,755.9212,184.0035.0 %5.02,615.7488.5096.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี13,655.2912,525.008.3 %4.0265.820.9599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,931.003,022.5274.7 %5.01,243.31271.7578.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,344.034,706.7954.5 %5.0428.3728.2993.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,094.2010,212.0032.3 %5.028,757.170.95100.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี9,009.79495.0094.5 %5.0284.0444.3784.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี11,911.173,662.5169.3 %5.02,288.4557.0097.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง15,064.428,105.7546.2 %5.0808.84106.0086.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก13,141.803,693.8071.9 %5.0869.3072.1591.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี10,303.021,416.5886.3 %5.0196.8027.5886.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี11,890.7016,961.40-42.6 %0.0563.3182.6585.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,803.104,620.0040.8 %5.0455.2034.4292.4 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,728.8311,940.00-77.4 %0.05,319.750.95100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,821.511,924.0071.8 %5.0683.1738.6494.3 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,710.292,790.0063.8 %5.05,358.9977.3698.6 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,210.133,496.0032.9 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,462.1447,040.00-154.8 %0.0696.4485.5087.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,537.336,431.71-16.2 %0.0167.6446.8272.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,177.402,306.9971.8 %5.01,177.940.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา6,812.812,079.0169.5 %5.0738.376.9699.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,746.813,472.0055.2 %5.01,152.5234.3497.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,972.611,923.7472.4 %5.0305.000.9599.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,559.743,228.7557.3 %5.09,524.690.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 2,400.22504.0079.0 %5.056,559.31136.2499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,607.421,000.0084.9 %5.0187.980.9599.5 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 2,174.793,963.60-82.3 %0.018,644.3564.5599.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา3,825.102,144.0043.9 %5.02,524.4557.0097.7 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง1,763.213,416.00-93.7 %0.017,101.170.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม1,822.631,157.0036.5 %5.019,178.550.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา1,564.451,760.00-12.5 %0.08,708.000.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 5,785.832,007.3665.3 %5.0334.6512.6596.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช1,583.551,209.3123.6 %5.034,569.790.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,295.114,858.4041.4 %5.01,252.449.6199.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี2,199.376,600.00-200.1 %0.023,427.942.56100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่3,273.788,240.29-151.7 %0.0595.783.1999.5 %5.0
รวม 785,123 534,316 31.94 % 276,359 3,770 98.64 %