สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนพฤษภาคม 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ214,889.02264,959.00-23.3 %0.06,555.3185.6498.7 %5.0
รวม 214,889 264,959 -23.30 % 6,555 86 98.69 %